VERWIJSBRIEF NODIG?

Voor zowel de kortdurende zorg als de langerdurende zorg, is altijd een verwijsbriefje van de huisarts nodig.

Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de
praktijk. Klik hier


Menu