In het archief is zowel een papieren als een elektronische dossier te vinden.
Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig beveiligd. Uw dossier bestaat uit twee onderdelen: een deel met documenten als rapportages, behandelplan, intakegegevens, onderzoek- en testgegevens, evaluatie gegevens, e.d. en een onderdeel met werkaantekeningen voor de behandelaar. Het eerste genoemde deel kunt u op verzoek inzien. U kunt onjuistheden laten corrigeren of gegevens laten verwijderen. Na afronding van de therapie wordt het dossier 15 jaar lang bewaard alvorens het dossier vernietigd wordt. Ook bestaat de mogelijkheid dat u direct na afloop uw dossier laat vernietigen.
Van groot belang voor u is dat u weet dat er zonder u toestemming geen informatie naar derden gaat.

Symbaloo

 

 

Menu